Dopłaty do ziemi rolnej z UE 2010
2010-08-06

 

Dopłaty do ziemi rolnej z UE
 
Dopłaty, jakie dzięki Unii Europejskiej otrzymać mogą polscy rolnicy, stanowią nie lada okazję, która z całą pewnością warta jest odpowiedniego wykorzystania. Niemniej jednak rok 2010 względem wspomnianych dopłat przyniósł swego rodzaju, pozytywne zmiany. Na jakie więc zmiany warto zwrócić uwagę starając się o udzielenie wspomnianego powyżej, wsparcia finansowego w postaci dopłaty bezpośredniej z UE?  
 
Posiedzenie ministrów rolnictwa mające miejsce w Brukseli zaowocowało niezwykle pozytywną – naturalnie z punktu widzenia rolników – wiadomością. Unia Europejska zgodziła się bowiem na przedłużenie obowiązujących w Polsce dopłat do kredytów na zakup ziemi, przez wspomnianą powyżej grupę osób, czyli rolników. Według wstępnych szacunków Rządu Polskiego, w latach 2010 – 2013 przeznaczona kwota osiągnie sumę oscylująca w okolicach 400 mln złotych.
 
Dopłaty na zakup ziemi rolnej, jakie rolnicy mają szansę otrzymać od Unii Europejskiej w ramach Common Agricultural Policy (w skrócie CAP), a więc Wspólnej Polityki Rolnej, to subwencje określane mianem Dopłat Bezpośrednich. Cały system przyznawania dopłat bezpośrednich oparty jest na systemie ewidencji IACS (Integrated Administration and Control System). Dopłaty bezpośrednie to sumy znaczące. Najlepiej o tym stwierdzeniu świadczy fakt, że w roku 2006 na cel dopłat przeznaczona została kwota aż 48,5 mld euro, stanowiąca tym samym około 50% budżetu całej Unii Europejskiej.
 
System dopłat bezpośrednich w Polsce
W Polsce wspomnianym powyżej systemem Integrated Administration and Control System (IACS) zarządza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Naturalnie w przypadku naszego kraju, polscy rolnicy otrzymują z budżetu Unii Europejskiej zaledwie część przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie środków, niemniej kwota ta również jest dość znacząca. Uzyskiwane środki stanowią bowiem około 25% pełnego, należnego poziomu, lecz praktykowane są również tak zwane dopłaty uzupełniające pochodzące z budżetu krajowego, co łącznie pozwala na osiągnięcie poziomu liczącego sobie 55% biorąc pod uwagę rok 2004. Biorąc jednak pod uwagę rok 2010 poziom szacowany jest na 80%, a wraz z dopłatami z budżetu osiąga on poziom łączy oscylujący w okolicach 100%.
 
Suma dopłaty – od czego jest ona uzależniona?
A od czego –w praktyce – uzależniona jest suma dopłaty bezpośredniej? Kwota, jaką rolnik jest w stanie otrzymać w ramach systemu dopłat bezpośrednich, uzależniona jest od wielkości gospodarstwa. W ubiegłym roku 2009 stawka podstawowa za 1 hektar posiadanej przez rolnika ziemi wynosiła więc 506,98 zł. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że w podaną kwotę nie zostały wliczone płatności uzupełniające pochodzące z budżetu państwa polskiego.
 
Dopłaty w roku 2010
W roku 2009 o zgodę na dopłaty bezpośrednie - po uprzednim sprzeciwie Komisji Europejskiej – wystąpił Minister rolnictwa Marek Sawicki. Same dopłaty, zgodnie z unijnymi przepisami, wymagają bowiem zgody wspomnianej już powyżej Komisji Europejskiej, która to już dwukrotnie zezwoliła na przedłużenie wsparcia dla Polski. Poprzednia zgoda wygasała bowiem wraz z końcem roku 2009. W celu zachowania prawa do dopłaty, nasz kraj podjął decyzję o przeniesieniu decyzji na poziom rady ministrów Unii Europejskiej. Warto dodać, że w myśl Unijnego prawa zgoda zapada pod warunkiem, że żaden inny kraj nie wypowiada się przeciwko. Ponadto nie ma tu znaczenia sprzeciw KE.Forex i CFD z BPH. Na szczęście wniosek Polski przeszedł i na chwilę obecną polscy rolnicy mają szansę otrzymać zwrot pieniędzy, sięgający nawet 75% odsetek od kredytów powziętych na cel zakupu ziemi. W ten niezwykle atrakcyjny sposób Państwo Polskie zachęca rolników do konsolidacji jak również powiększania własnych gospodarstw rolnych. Warto dodać, iż zgodnie z szacunkami Rządu, w latach 2010 – 2013 możliwa będzie sprzedaż około 600 tysięcy hektarów ziemi rolnej, kosztem wspomnianej już powyżej sumy liczącej sobie około 400 mln złotych.
 
Dopłaty z UE – dla kogo?
O dopłaty wnioskować mogą rolnicy biorący udział w konkretnym programie. Do tego typu programów zaliczamy więc między innymi “Ułatwianie startu młodym rolnikom”, “Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”, “Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” , “Renty strukturalne” oraz “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Naturalnie przed podjęciem jakichkolwiek działań rolnik powinien dokładnie zapoznać się z warunkami programu gdyż to one określają w sposób konkretny kto, na jakich zasadach i kiedy korzystać może z danej dopłaty. Zasady tez ilustrują również sposób składania uprzednio zgromadzonej dokumentacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powrót