Trudności, jakie napotkać możemy przy zakupie nieruchomości
 
Zakup nieruchomości to dla wielu z nas jedna z najtrudniejszych, podejmowanych w trakcie całego życia, decyzji. Przez wyborem nieruchomości, a tym bardziej samym dokonaniem zakupu, warto więc w pierwszej kolejności zapoznać się z listą najczęstszych problemów, z jakimi to spotkać możemy się podczas zakupu upragnionej nieruchomości.
 
Po pierwsze – osoba sprzedającego
Nierzadko zdarza się, iż podczas wstępnych rozmów, jakie przeprowadzamy w związku z zamiarem zakupu nieruchomości tak naprawdę rozmawiamy z… niewłaściwą osobą. Koniecznie więc należy ustalić, czy zapis w księdze wieczystej zgodny jest ze stanem prawnym. Być może we wspomnianej księdze wieczystej w roli właściciela figuruje na przykład od lat nieżyjący dziadek, natomiast obecne rozmowy przeprowadzamy z wnukiem, legitymującym się postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Co więc należy zrobić w takim przypadku? We wspomnianym przypadku spadkobierca musi przedstawić nam odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy stwierdzające, iż wspomniany spadkobierca uiścił właściwy podatek.
 
Po drugie – Księgi Wieczyste
Księgi wieczyste stanowią nic innego, jak tylko publiczny rejestr obrazujący stan prawny konkretnej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych pozwala na obiektywne stwierdzenie, kto i w jakim zakresie posiada dane prawo do wspomnianej nieruchomości. Podczas procesu zakupu nieruchomości na uwadze zawsze warto więc mieć omawiane księgi wieczyste. Jak już zostało powiedziane, to one ustalają stan prawny nieruchomości, a więc stanowią dla kupującego bezcenne źródło informacji. A gdzie uzyskamy dostęp do interesującej nas księgi wieczystej? Wglądu w te jawne dokumenty dokonać możemy w sali wglądowej odpowiedniego sądu rejonowego, a dokładniej w wydziale ksiąg wieczystych.
A w jaki sposób przystąpić należy do sprawdzenia księgi wieczystej? W pierwszej kolejności niezbędny będzie nam numer interesującej nas księgi wieczystej. Naturalnie ksiąg wieczystych pod żadnym pozorem nie wolno wynosić poza czytelnię. Możliwe jest jednak uzyskanie odpisu. W celu uzyskania takowego, musimy złożyć wniosek o udzielenie wspomnianego odpisu do konkretnego sądu prowadzącego wydział ksiąg wieczystych. A ile czasu zająć może uzyskanie interesującego odpisu? Czas oczekiwania na odpis uzależniony jest od faktu, czy dana księga wieczysta istnieje w zasobach sądu pod postacią elektroniczną czy też papierową. W przypadku tej pierwszej, dany odpis uzyskać możemy na miejscu. W wypadku wersji papierowej czas oczekiwania wynieść może nawet do 3 tygodni. A koszty? Za uzyskanie odpisu jednej strony danej księgi wieczystej przyjdzie nam zapłacić 6 zł. Oznacza to więc, iż za całą księgę wieczystą zapłacimy około 40 zł.
 
Po trzecie – wybór notariusza
Najważniejszym, a jednocześnie najczęściej spotykanym problemem dotyczącym zakupu nieruchomości jest wybór… niewłaściwego notariusza. Mówiąc wprost, to właśnie od wybranego notariusza w dużej mierze zależeć będzie czas, jaki zajmie zakup danej nieruchomości. I choć naturalnie to nie notariusz odpowiedzialny jest za czas przeprowadzania właściwych procedur sądowych, to jednak w jego gestii leży zarówno sporządzenie danych materiałów, jak i dostarczenie ich właściwemu organowi. Warto więc naszą sprawę powierzyć w ręce osoby sprawdzonej. Oczywiście znalezienie odpowiedniego notariusza nie należy do czynności najłatwiejszych. Jeśli więc nie chcemy powierzać naszych spraw osobie przypadkowej, informacji o sprawdzonym notariuszu warto zasięgnąć na przykład od obdarzonych naszym zaufaniem przyjaciół. Niestety, zasięgnięcie opinii od bliskich znajomych stanowi chyba jedyny sposób na dotarcie do sprawdzonych informacji obrazujących faktyczny stan kompetencji danego notariusza. Dlaczego? Otóż nie istnieją żadne rankingi, obrazujące poziom zadowolenia klientów korzystających z usług konkretnej osoby wykonującej zawód notariusza.

Wspomniane powyżej problemy stanowią zaledwie ogólny zarys spraw, z jakimi to możemy spotkać się na drodze czynności zakupu nieruchomości. Niestety, z racji na fakt, iż procedurę zakupu nieruchomości raczej nie możemy zaliczyć do najłatwiejszych, musimy liczyć się z faktem, iż jej przeprowadzenie może okazać się nieco bardziej skomplikowane niż to pierwotnie zakładaliśmy. Jeśli więc pragniemy uzyskać pewność, co do właściwego przebiegu sprawy, jedynym wyjściem z sytuacji będzie dokładne orientowanie się w procesie przebiegu procedury oraz… trzymanie ręki na pulsie. Takie zachowanie z całą pewnością zaprocentuje wieloma korzyściami. Jakimi konkretnie? Po pierwsze bowiem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że daną transakcję szybko i bezproblemowo uda nam się doprowadzić do końca. Po drugie natomiast we wspomniany sposób nabyć możemy bezcenną wiedzę dotyczącą oczywiście czynności zakupu/sprzedaży nieruchomości.