Proces zakupu nieruchomości – działki
 
Stało się. Zdecydowaliśmy się na zakup własnej nieruchomości. Już wkrótce to właśnie my staniemy się dumnymi posiadaczami przysłowiowego, własnego kawałka ziemi. Zakup nieruchomości jest transakcją na tyle poważną, iż władze Państwa Polskiego zdecydowały się na przeprowadzenie jego procesu w sposób kilkuetapowy. Zanim więc dokonamy pierwszych czynności, mających na celu przystąpienie do właściwej części transakcji, warto byśmy w pierwszej kolejności zapoznali się z samym procesem zakupu wspomnianej nieruchomości. Na co zwrócić należy szczególną uwagę? Z czyjej pomocy będziemy zmuszeni skorzystać w celu nabycia własnej nieruchomości? Jakie dokumenty okażą się niezbędne? Na te, oraz szereg im podobnych pytań, postaramy się udzielić Państwu wyczerpujących odpowiedzi w poniższym artykule. 
 
Wbrew pozorom, w wypadku dokonywania czynności kupna – sprzedaży nieruchomości, niebagatelną rolę odgrywają tu nie tylko osoby sprzedającego oraz kupującego, ale również osoba notariusza. Dlaczego? Otóż w przypadku omawianego procesu zakupu/sprzedaży ziemi, aby zawarta umowa sprzedaży była ważna musi ona zostać sporządzona w formie aktu notarialnego przez osobę notariusza, gdyż w innym wypadku zawarta umowa nie będzie wywoływała żadnych skutków prawnych.
 
Co zatem należy do obowiązków, niezbędnego podczas tego typu transakcji, notariusza?
Do obowiązków notariusza należy przede wszystkim:
 
- stwierdzenie tożsamości osób biorących udział w omawianej czynności prawnej, 
- stwierdzenie wiarygodności przedłożonych dokumentów,
- umieszczenie w treści aktu wniosku o dokonanie wpisu w Księdze Wieczystej z zawarciem wszystkich danych wymaganych przez Kodeks Postępowania Cywilnego (o ile dokonywana czynność notarialna skutkować będzie zmianą informacji ujawnianych w Księdze Wieczystej),
 - pobranie określonych przepisami opłat,
- wydanie obu stronom transakcji wypisów z aktu notarialnego (niemniej oryginał aktu przechowywany powinien być w Kancelarii Notarialnej i nie podlega on wydaniu),
 - przesłanie do właściwego sądu prowadzącego Księgę Wieczystą (KW) dla danej nieruchomości treści aktu wraz z zawartym wnioskiem o ujawnienie zmian, jak również dokumentami będącymi podstawą wpisu.
 
Jak wygląda proces zapłaty nabytej nieruchomości?
Dawno minęły już czasy, kiedy to własny dom pełnił również funkcję osobistego banku. W zasadzie jedynie nieliczna część osób wciąż przechowuje swoje oszczędności w przysłowiowej „skarpecie”, dlatego też, w przypadku procesu zapłaty za daną nieruchomość, strony korzystają najczęściej z dogodnych możliwości systemu bankowego. Popularne rachunki bankowe są więc odpowiednim rozwiązaniem, umożliwiającym ominięcie – bądź, co bądź stresujących procesów – przekazywania należności za daną nieruchomość z tzw. „ręki do ręki”. Niemniej jednak od chwili wpłaty pieniędzy na konto, aż do momentu jej zaksięgowania, (co w skrajnych przypadkach potrwać może nawet do 2, 3 dni) wydarzyć się może wiele nieprzychylnych nam rzeczy, które to skutkować mogą odwołaniem transferu środków. W takich przypadkach, warto pokusić się o zastosowanie zabezpieczenia polegającego na wpisaniu w treść umowy klauzuli o poddaniu się przez kupującego rygorowi egzekucji z aktu notarialnego, odbywającej się na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 K.p.c. W praktyce oznacza to, iż w razie gdyby kupujący uchylał się od zapłaty pełnej kwoty, osoba sprzedająca daną nieruchomość nabędzie prawo wyegzekwowania należności po udaniu się do komornika. W tym wypadku omijamy więc proces sądowy. Naturalnie w przypadku właściwego przeprowadzenia transakcji wspomniana klauzula traci rację zastosowania.
 
Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy zakupie?
A na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas dokonywania dość długofalowego procesu zakupu własnej nieruchomości? Przede wszystkim na uwadze winniśmy mieć wcześniej wspomniane księgi wieczyste. Księgi wieczyste to dokumenty obrazujące stan prawny nieruchomości. Dostęp do ksiąg wieczystych jest w pełni bezpłatny, zaś wglądu w interesujące nas dokumenty dokonać możemy w wydziałach rejonowych sądów posiadających dział ksiąg wieczystych lub poprzez Internet. Naturalnie, aby móc skorzystać z danej księgi, w pierwszej kolejności musimy znać jej numer. Wynoszenie ksiąg poza czytelnie jest zabronione, niemniej jednak – po uprzednim wniesieniu wniosku w sądzie prowadzącym wydział interesującej nas księgi wieczystej – uzyskać możemy jej odpis (potrzeby na przykład podczas procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny). A jak w praktyce, wyglądają same księgi wieczyste? Księgi wieczyste złożone są z czterech działów. Pierwszy z nich składa się dodatkowo z dwóch części: działu „I-O” (zawierającym dane o oznaczeniu nieruchomości) oraz działu „I-Sp” (zawierającym informacje o prawach przysługującym właścicielowi nieruchomości). Drugi z działów zawiera natomiast informacje dotyczące rzeczywistego właściciela interesującej nas nieruchomości, zaś dział trzeci oraz czwarty przeznaczony został na informacje dotyczące ewentualnych obciążeń danej nieruchomości. Szczegółowo o księgach wieczystych piszemy tu: "jak czytać Księgi Wieczyste"
 
Ostatecznie zakup włsnej nieruchomości to proces, który ma służyć realizacji naszych pragnień, marzeń lub też po prostu inwestycja, która po prostu ma nam przynieść odpowiednie profity w przyszłości. Choć sam proces nabycia nieruchomości nie należy być może do najłatwiejszych i najmniej skomplikowanych, to jednak z całą pewnością odpowiednie przygotowanie dokumentów przez sprzedającego oraz pomoc notariusza sprawia, że proces ten możemy przejść bez większych stresów i problemów.