Olsztyn
 
Olsztyn to przepiękne miasto usytuowane na terenach południowej części Warmii. Obecnie Olsztyn jest nie tylko największym miastem województwa warmińsko-mazurskiego, ale ponadto stanowi on jego stolicę. Miasto dzierży oczywiście zaszczytny tytuł głównego ośrodka gospodarczego, edukacyjnego oraz kulturowego całego regionu, stanowiąc przy tym jednocześnie siedzibę władz oraz miejsce na terenie, którego znajduje się ważny węzeł kolejowy i drogowy.  
 
Położenie Olsztyna
Miasto Olsztyn umiejscowione jest niemalże w samym środku województwa warmińsko-mazurskiego, nieopodal rzeki Łyny. Od swojej południowej części stolica województwa sąsiaduje z przepiękną, dziewiczą Puszczą Napiwodzko-Ramucką. Ponadto sąsiednimi gminami Olsztyna są gminy Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd jak również Jonkowo. Powiatem granicznym jest natomiast powiat olsztyński (ziemski). Samo miasto podzielone zostało na dokładnie 23 osiedla, stanowiące tym samym jednostki pomocnicze gminy. Zaliczane są one do szczebla pomocniczego samorządu miejskiego. Poza tym w skład miasta wchodzi około kilkunastu gmin nieposiadających wszakże własnych rad osiedli, niemniej jednak wyodrębnionych i doskonale znanych mieszkańcom samego Olsztyna.
 
Historia Olsztyna
Pierwszych wzmianek o obecnym mieście Olsztynie doszukiwać można się już w roku 1334. Wtedy to bowiem w zakolu rzeki Łyny Henryk von Luter zdecydował się założyć drewniano-ziemną strażnicę puszczańską. Strażnica owa zyskała sobie nazwę Allenstein oznaczającą „gród nad Łyną”, dla mieszkańców ówczesnego Allenstein miejscowość była jednak Holstinem, wymawianym jednak dokładnie w ten sam sposób co obecna nazwa miasta, a więc po prostu Olsztyn. Olsztyńskie prawa miejskie nadane zostały przez diecezjalną Kapitułę Warmińską dokładnie dnia 31 października 1353 roku. Niemniej jednak koniecznie należy wspomnieć, iż już w roku 1347 na ziemiach późniejszej strażnicy drewniano-ziemnej rozpoczęta została budowa zamku, której zakończenie datowane jest na rok 1353. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że w drugiej połowie XIV wieku, a dokładnie w latach 1370-1380, wybudowany został – obecnie uznawany za jeden z najznamienitszych przykładów gotyku ceglanego w kraju – przepiękny kościół pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. Ponadto warto zauważyć, iż nawet obecnie wiele znajdujących się na terenie olsztyńskiego Starego Miasta domów, opiera się o fundamenty wzniesione jeszcze w czasach średniowiecza.
 
Przyroda olsztyńska
Olsztyn położony jest w strefie klimatu umiarkowanego, a dokładniej rzecz ujmując klimatu ciepłego przejściowego, pojeziernego. W samej stolicy województwa znajduje się aż 15 jezior, z tego powierzchnia aż 13 zbiorników przekracza 1ha. Największym z nich jest jezioro Ukiel, noszące również przydomek „Krzywego”. Jego powierzchnia to około 412ha, zaś maksymalna głębokość szacowana jest na 43 metry. Drugim, co do wielkości jest jezioro Kortowskie o powierzchni 89,7ha i maksymalnej głębokości 17,2 metra, zaś drugi, co do głębokości jest zbiornik wodny noszący nazwę Tyrska, a zwany potocznie także mianem „Żbika”. Popularny „Żbik” liczy sobie natomiast 30,6 metrów głębokości, zaś jego powierzchnia równa jest 18,6 ha. A jeśli już o zbiornikach wodnych mowa, to warto dodać, że przez Olsztyn przepływają aż trzy rzeki. Są to rzeka Łyna, Wadąg oraz Kartówka. Naturalnie w historii miasta zapisana jest zdecydowanie większa ilość wspomnianych jezior, jednak około drugiej połowy XIX wieku zostały one poddane osuszeniu, czego bezpośrednią przyczyną było przejęcie takowych przez prywatnych inwestorów. Naturalnie w samym Olsztynie nie brak również lasów. Obecnie zajmują one powierzchnię ponad 1800ha, z czego mniej więcej połowę z nich tworzy kompleks Lasu Miejskiego. Wspomniany Las Miejski stanowi dla mieszkańców Olsztyna teren o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym jak również – naturalnie dla odwiedzających miasto turystów – funkcję turystyczno-krajoznawczą. Ponadto na terenie miasta położone są aż dwa rezerwaty przyrody roślinności torfowej, mianowicie rezerwat Mszar oraz rezerwat Redykajny.
 
Olsztyn obecnie
Niewyróżniająca się zbytnio na tle innych polskich miast, sytuacja gospodarcza Olsztyna, diametralnej zmianie ulegać zaczęła mniej więcej od czasu II połowy XIX wieku. Wtedy to bowiem liczba mieszkańców uległa ponad czterokrotnemu zwiększeniu! Tak liczny przyrost stał się więc bezpośrednią przyczyną utworzenia na terenie miasta węzła kolejowego oraz drogowego, jak również garnizonu. Pod koniec XIX wieku w Olsztynie przemysł zakwitł wskutek działalności dwóch fabryk, a mianowicie fabryki Karla Roenscha, spółki Beyer i Thiel jak również fabryki zapałek Juliusza Landedorfa. Drugim „złotym okresem” rozwoju gospodarczego Olsztyna były lata następujące po zakończeniu II wojny światowej. Wtedy to bowiem miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków administracyjnych regionu Warmii i Mazur. W chwili obecnej stolica województwa jest – tuż obok Dębicy - głównym ośrodkiem przemysłu oponiarskiego. Znajduje się tu bowiem słynna fabryka opon Michelin. Naturalnie w Olsztynie nie brakuje również firm godnie reprezentujących przemysł drzewny i meblarski, spożywczy, odzieżowy jak i ośrodków transportu, materiałów budowlanych, oraz ośrodka poligraficznego. W Olsztynie nie brak również centrów kulturalnych. Zlokalizowane są tu liczne kina (powstałe zresztą jeszcze przed okresem I wojny światowej), muzea (pierwsze z nich powstało w roku 1921 i zlokalizowane zostało w salach olsztyńskiego zamku), galerie sztuki (obecnie w Olsztynie prężnie funkcjonuje około 10 galerii sztuki), teatry (największym z nich jest Teatr im. Stefana Jaracza, którego założenie datuje się na rok 1925) jak również planetarium (Olsztyńskie Planetarium Astronomiczne otwarte dokładnie w dniu 19 lutego 1973) i obserwatorium (Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie, którego otwarcia dokonano dni 13 października 1979 roku).
 
Warto również dodać, że oprócz tak zwanych „stałych” atrakcji, w Olsztynie nie brak imprez o charakterze spontanicznym. Do takowych warto więc zaliczyć zabawy takie jak chociażby wieczorki w atmosferze kultury latynoamerykańskiej, pokazy tańca itp.. Ponadto obejrzeć można tu wystawy np. wystawę dzieł artystów tworzących w nurcie sztuki krytycznej wystawianej pod hasłem Ryszarda Grzyba: „Będzie lepiej i coraz lepiej”; czy też wziąć udział w letniej akademii Karate w Olsztynie, której organizacji podejmuje się w wakacje Olsztyński Klub Karate Kyokushin. Naturalnie zajęcia te są w pełni darmowe.